Edu.play 音樂遊戲圍欄

Price: $1165

Categories: 

‧小寶寶活動好地方

‧原裝1套包括:1塊門長板 + 1塊音樂長板 + 2塊長板 + 4塊彎角板

‧組合後尺寸:116cm(W) x 116cm(L) x 60cm(H) / 46寸(長) x 46寸(寬) x 24寸(高)

‧可另購伸延件(1套2塊長板),自由加大活動空間
+ 1套(共2塊)伸延件尺寸: 188cm(W) x 116cm(L) x 60cm(H) / 74寸(長) x 46寸(寬) x 24寸(高)
+ 2套(共4塊)伸延件尺寸: 188cm(W) x 188cm(L) x 60cm(H) / 74寸(長) x 74寸(寬) x 24寸(高)

‧韓國製造